Service

 

Technological design of a warehouse logistics

We help our customers to design new warehouses, which are the most suitable for their activities, or to adapt the existing warehouses to specifics of their activities. According to the existing or planned stock flows, required capacity and business processes we advise the sizes of warehouse zones (storage, packing, value-added services), recommend warehouse equipment and it’s mounting, what technologies should be used, amount and type of loading gates, which determines the size of a warehouse, design (columns grid), shape (open, U-type, one-way), traffic in the territory, etc. settings.

 

Our customers order these services often before the start of detailed design or even before the purchase of a land plot in order to have the baseline data, an opportunity to get business plan approved and to formulate a clear task for architects and designers.

 

With our help customers save both investment funds for the construction of a warehouse (avoid useless m2 and m3; the optimal layout of zones) and operating costs while working in them (heat losses, lighting, heating costs).

 

Actions are carried out within 4-8 weeks depending on how fast the data is presented and the complexity of a process.

Technological design of a warehouse logistics

What should one pay attention to while designing a warehouse

Designed for which companies?

 

Our main Lithuanian customers are small and medium-sized commerce, distribution or freight forwarding companies.

Installation deadlines

 

Technological design of a warehouse logistics lasts from 4 to 8 months depending on the complexity of the task and initial information available.

What kind of problems can be solved?

 

Offered service helps customers to evaluate suitability of newly designed or reconstructed warehouse to their processes, to evaluate payback period and to form the task for the designers and architects (avoiding useless m2 and other solutions).

More about the technological design of a warehouse logistics

Technological design of a warehouse logistics has to be taken into consideration before making the decision to build a new warehouse or reconstruct an existing one.

This is the central stage in the process of technical design, as the size, dimensions and shape of the warehouse largely depend on the technologies it is going to employ.

 

The drafting of a technological plan for the warehouse involves formulating its purpose, selecting the relevant type of spatial layout and shape, specifying the principal structures, assessing the throughput and recommending specific equipment and warehouse management systems. We present preliminary payback (ROI) spreadsheets to the investors.

Technological design of a warehouse logistics

All Lithuanians just must be basketball experts by nature. It is similar situation with the construction, including the construction of warehouses. There are those who think that the most important thing is to build warehouse with the biggest “cubic capacity” in order to stuff “everything”, and then they have to think how to work in here.

 

So, the design of internal warehouse processes is transferred to architects and designers, who usually have no understanding and experience of the warehouse processes and pay attention to the appearance and the construction cost. As a result, we can see “beautiful” warehouses, but inside – not-optimal width of the passage, pillars are in the middle of gathering area, or work process does not comply with the warehouse configuration (high free mileage or traffic “jams”).

 

Warehouses constructing companies should design the technological project of warehouse logistics first, in order to make optimum use of storage space and increase the efficiency of processes. It’s like a puzzle game – it will be difficult to understand the full picture until each folding part is analyzed and named. Components of such project are:

 

 • description of individual warehouse processes;
 • selection of goods storage and handling equipment;
 • identification of spaces of warehouse premises;
 • layout of the warehouse and the territory.

 

What should be discussed in each part?

 • 1. Individual warehouse processes

  Individual warehouse processes are primarily selected according to the purpose of a warehouse. Warehouse may be designed for storing raw materials or finished goods, distribution goods or for serving reboot (cross-docking) orders, or it might be designed as pickup point, where a customer should arrive to pick up his order. In each of these cases processes specifics will be different.

   

  For example, during choosing the main warehouse for e-commerce company “PIGU”, Ltd. we take into account that this will also be the pickup point for customers. Warehouse location was selected according to the convenience to the customers, that is why the warehouse was placed on two floors. In order to avoid the goods “traffic jam” an additional freight elevator was provided for lifting goods to/from the second floor. It would be extremely complicated to mount such a device during warehouse activity.

   

  When choosing warehouse processes, you should also assess the specifics of goods and orders. You should take into account the number of lines, gauges, turnover and the number, sizes of orders, number of rows, the required completion speed. All these parameters will help the company to choose the most suitable equipment and method for selecting products.

   

  Collecting goods can be carried out using a wide range of equipment designed for that. In most cases small companies select goods on the basis of an order printed out on a sheet of paper, medium-sized companies – when the order is placed to the radio terminal / scanner. Companies serving large order flows use more automated equipment – select by “voice” (pick-to-voice), “light” (pick-to-light) or use fully automated selection of goods (performed by robots).

   

  Collecting orders can be organized in different ways, for example:

  1) Complementing one order at the same time (pick-by-order),

  2) Distributing one product in several orders (pick-by-item),

  3) Complementing all the particular customer’s orders at the same time (pick-by-customer),

  4) Complementing all the orders for particular route at the same time (pick-by-route),

  5) Complementing a group of orders into one package at the same time (batch-picking),

  6) Complementing different orders into different packages at the same time (parallel-picking), etc.

   

  Each of the goods selection methods discussed above have most suitable circumstances for application, so correctly selected combination will allow to achieve a high return on investment, and wrong one will lead to high investment and low efficiency.

 • 2. Selection of goods storage and handling equipment

  Pasirinkus sandėlio procesus reikėtų nuspręsti, kokia prekių saugojimo ir krovos technika bus naudojama sandėlyje. Sandėliuose Lietuvoje dažniausiai yra naudojami 1 paletės gylio stelažai prekėms ant palečių sandėliuoti bei lentynos smulkioms prekėms laikyti. Siekiant sandėliuoti kuo mažiau „oro”, tiek stelažai, tiek lentynos dar yra dalinamos į smulkesnes erdves „puspaletes” ar „dėžes” (bin). Atliekant skaičiavimus, reikia atkreipti dėmesį, kad sandėlyje būtų numatyta pakankamai atrinkimo bei prekių “buferinio” sandėliavimo vietų. Parenkant prekės atrinkimo vietos dydį būtina įvertinti prekės apyvartumą, išmatavimus bei momentinį likutį.

   

  Laivų krovos AB „Klaipėdos Smeltė” valdo šaldytų produktų terminalą uosto teritorijoje, kur žemė yra sąlyginai labai brangi. Siekiant kuo optimaliau išnaudoti pastato plotą buvo nuspręsta montuoti „judančius” stelažus (vienintelius tokius Baltijos šalyse), tad vienas pravažiavimas yra skirtas penkioms stelažų eilėms. Šiuo atveju, sandėlių valdymo sistema valdo judančių stelažų eilę ir praskiria stelažus į tą “gatvę”, į kurią ar iš kurios turi būti paimtas krovinys.

   

  Apskaičiuojant sandėliavimo įrangos poreikį, reikia įvertinti ne tik esamus prekių srautus, tačiau ir 3-5 metų įmonės augimo bei naujų projektų planus. Esant sezoniniams svyravimams, patartina numatyti 15-20% laisvos vietos stelažuose, prekių atrinkimui ir saugojimui (šis % priklauso nuo prekių specifikos). Pasauliniai tyrimai rodo, kad sandėlio užimtumui viršijus 85%, darbuotojų produktyvumas ir darbo saugumas krenta eksponentiškai žemyn.

   

  Renkantis krovos techniką, reikėtų įvertinti, kokio svorio gali būti sunkiausia paletė, į kokį aukštį bus keliamos prekės, galimas krautuvo stiebo aukštis (išvažiavimo vartų aukštis), keičiami ar tik pakraunami akumuliatoriai (priklausomai keliomis pamainomis vykdomas darbas), ar sandėliuose numatyta stelažų zona su labai siauru pravažiavimu (very-narrow-aisle).

   

  Atrinkimo procesas taip pat gali įtakoti krovos technikos parinkimą – krovos šakių ilgį (vienu metu renkamos viena arba dvi paletės), krautuvas su pakeliama darbo vieta (kai atrinkimas atliekamas ir iš viršutinių stelažų aukštų) ir kt.

   

  Krovos technikos apsisukimo spindulys tiesiogiai įtakoja tarpus tarp stelažų. Pvz. 4500 m2 sandėlyje, tarpą tarp stelažų padarius 5 cm didesnį nei reikalauja įrangos charakteristikos susidaro, ~40 m2 nenaudingo ploto (~20’000 € statybų kaštai) ir ~1% papildomų komunalinių išlaidų kas mėnesį (šildymas, apšvietimas, papildomas nuvažiuojamas atstumas ir t.t.).

   

  Kartu su saugojimo ir krovos technika reikėtų neužmiršti ir konstrukcijų apsaugos. Geriausiai nelaimingiems atsitikimams būti pasiruošus iš anksto ir užkirsti kelią jų atsiradimui.

   

 • 3. Spaces of warehouse premises

  Šiame etape reikėtų įvardinti visas reikalingas sandėlio zonas bei apskaičiuoti jų plotą. Rekomenduojame pradėti nuo sandėliavimo zonos ploto paskaičiavimo, atsižvelgiant į reikiamą atrinkimo ir sandėliavimo vietų skaičių (stelažų, lentynų ar kitos sandėliavimo įrangos), bei krovos technikos parametrus. Taip pat numatyti komplektavimo aikštelės (prekių priėmimui, komplektavimui ir pakrovimui) reikiamą plotą bei krovos rampų skaičių, atsižvelgiant į prekių srautus. Sandėliuose būtina neužmiršti krautuvų pakrovimo vietos (akumuliatorinės), panduso, operatoriaus patalpos, darbuotojų persirengimo ir kitų buitinių patalpų.

   

  Verta priminti, kad apie du trečdalius (t. y. 60-70%) darbo laiko darbuotojai sandėlyje sugaišta vykdami iš taško A į tašką B. Tad visos aukščiau išvardintos sandėlio zonos turi būti optimaliai išdėstytos viena šalia kitos, siekiant kuo labiau sutrumpinti “prekių judėjimo kelią” nuo patekimo į sandėlį iki išvykimo iš jo.

   

  Atsarginėmis automobilių dalimis prekiaujanti įmonė UAB „AD Baltic” centriniame sandėlyje valdo apie 50’000 prekių pavadinimų. Didžioji dalis – tai smulkios prekės, todėl siekiant optimaliai išnaudoti sandėlio erdvę, prekės yra sandėliuojamos lentynose išdėliotose 2 aukštų antresolėje. Antresolės pavyzdį galite matyti paveiksle.

   

  Priklausomai nuo įmonės veiklos pobūdžio, gali būti numatyta pridėtinių paslaugų patalpos (pvz. patalpos skirtos prekių lipinimui, taros plovimui – saugojimui), šoninės krovos rampa, biuro patalpos ir kt.

 • 4. Layout of the warehouse and the territory

  Žinant preliminarius sandėlio zonų plotus, galėtumėte pradėti dėlioti sklypo / sandėlio „mozaiką”. Atsižvelgiant į sklypo parametrus ir konfigūraciją yra ruošiami keli sandėlio išplanavimo variantai. Šiame etape reikėtų įsivertinti ir pasirinkti:

   

  a) sandėlio tipą – “kiauras”, „U” formos ar atskirų fragmentų (atsižvelgiant į procesus ir sklypo konfigūraciją);

   

  b) kolonų tinklelį atitinkantį sandėliavimo įrangą, krovos techniką ir priešgaisrinius reikalavimus (pvz. prekės turi būti 0,8 m atstumu nuo pastato sienų konstrukcijų);

   

  c) pavaizduoti visas reikiamas sandėlio zonas (aptartas 3 punkte);

   

  d) krovos rampas bei įvertinti krovininių mašinų judėjimą ir manevravimą sklypo teritorijoje, mašinų laukimo zonas;

   

  e) lengvųjų automobilių statymo zonas ir darbuotojų judėjimo teritorijoje bei sandėlyje srautus.image006

   

  Darbų saugos prekėmis prekiaujanti įmonė UAB „Sabelijos prekyba” pasirinko „U” tipo sandėlio išplanavimą. Šiuo atveju priėmimo ir išdavimo aikštelės yra greta, todėl yra patogu vykdyti gautų prekių perkrovimą (“cross-docking”) be prekių talpinimo į sandėlį.

   

  Dažniausia yra ruošiami 3 - 5 galimi sandėlio ir sklypo išplanavimo variantai. Tik pasirinkus labiausiai įmonės interesus atitinkantį variantą, jis perduodamas vystyti architektams ir projektuotojams, kurių užduotis - nekeičiant ar derinant esminius sandėlio parametrus (išmatavimas, forma, kolonų išdėstymas, rampų skaičius, vieta sklype ir kt.), paruošti statybos projektą. Tokiu būdu įmonė pasiekia šiuos tikslus:

   

  a) sandėlio darbuotojų darbo efektyvumas - numatytos pakankamos zonos skirtingų matmenų ir apyvartumų prekėms, pakankamo dydžio komplektavimo zona, pravažiavimai tarp stelažų atitinka įrangos charakteristikas ir kt.;

   

  b) optimalūs eksploataciniai kaštai - optimaliai panaudota sandėlio erdvė (tauposi statybos ir eksploatavimo kaštai).

Tai padės išvengti „spąstų" ir nereikalingų išlaidų:

 • Jūsų verslas ateityje keisis, tad projektuojant sandėlį numatykite lanksčias jo transformavimo / adaptavimo galimybes.
 • Nepagailėkite savo brangaus laiko ir susipažinkite su logistikos teorija Jūsų verslo srityje, pasaulinėmis naujovėmis, pasidomėkite kitų įmonių patirtimi ir atradimais.

Consultation in Your company

 

I offer to meet and discuss your company's logistics challenges, that you expect (stock expansion, startup of e-commerce, the rise in turnover, etc.), and the existing barriers (amount of mistakes, employee efficiency, uncapacious warehouse, etc.).

 

I have no doubt that our experience will allow to find and offer optimal solutions starting from „do it yourself” to complex automatization solutions.

For communication

Tel: +370 699 630 22

 

E-mail: info☂vkgrupe.lt

Requisites

Company’s code: 302479374

VAT code: LT100005200013

Bank: AB SEB bankas

Bank account: LT46 7044 0600 0739 5908

Verslo konsultavimo grupė © 2018

We are on the internet

Technological design of a warehouse logistics
Technological design of a warehouse logistics

Technological design of a warehouse logistics
Technological design of a warehouse logistics

Technological design of a warehouse logistics
Technological design of a warehouse logistics

Technological design of a warehouse logistics
Technological design of a warehouse logistics